Martin Andersen Nexø Fonden

Martin Andersen Nexø Fonden

 

Fondens fulde navn er Martin Andersen Nexø Fonden. Den er oprettet i 1952 og har sine midler fra en del af de royalties, forfatterskabet kaster af sig.

 

Den er stiftet af 'en kreds af venner' (altså venner af Nexø). Tidligere har Fondens bestyrelse har i historiens løb haft medlemmer såsom Aksel Larsen, Elias Bredsdorff, Børge Houmann, Carl Erik Bay, Torben Bech Rasmussen, Bruno Svindborg og Kirsten Harrits.

 

I bestyrelsen sidder p.t.: Henrik Yde (formand), Lisbeth Gundlund Jensen (sekretær), Lisbeth Radich (kasserer) Grit Radich, Tue Andersen Nexø, Morten Thing, Eva Svindborg og Mads Bruun Pedersen.

 

Fondens formål:

  • At uddele litterære priser
  • Oprettelse af et kunstnerrefugium
  • Støtte til forskning i MANs forfatterskab

Støtte til oprettelse af et kunstnerrefugium har i mange år ikke været prioriteret, da Nexø Fondens midler ikke muliggør en realisering af dette formål.

 

Kriterier for tildeling af prisen: 

Ifølge vedtægterne tildeles den efter bestyrelsens skøn. Fonden kan ikke søges.

 

Hvor ofte uddeles priser? 

Somme tider årligt, somme tider sjældnere. Det afhænger dels af, om vi kan finde egnede prismodtagere, dels af vores økonomi.