Fotos fra konference

Fødselsdagskonferencen afholdes i Arbejdermuseets smukke gamle festsal

Tue Nexø ,oldebarn af Nexø, og medlem af bestyrelsen af fonden introducerer Dennis Gade Kofoed

Per Olof Mattsson får overrakt prisen af Henrik Yde

Per Olof Mattsson forelæser om Nexøs indflydelse på svensk arbejderlitteratur

Lisbeth Gundlund Jensen motiverer de tre litterære prismodtagere

Aydin Soei takker for prisen

To bestyrelsesmedlemmer tager imod konferencens deltagere

Dennis Gade Kofoed taler om Nexøs betydning for sit forfatterskab

Nicklas Freisleben Lund taler over sin Phd adfhandling i ambivalent kamp

Sara Omar takker for prisen

De tre litterære prismodtagere fra venstre: Sofie, Jama, Aydin Soei og Sara Omar

Lisbeth Gundlund Jensen byder velkommen til konferencen på Martin Andersen Nexø fondens vegne

Henrik Yde introducerer til sange med lyrik af Nexø og musik af Benny Holst

Benny Holst Duo

Sofie Jama takker for prisen

Tilhørerne

Henrik Yde foredrager om det vigtige værk 'Soldage' i forfatterskabet

Lisbeth Radich, barnebarn af Nexø, med sin personlige fortælling om at være barnebarn af forfatteren

Meta Foldager, Filmproducer, taler om Nexøs forfatterskab som filmmateriale

Retoriker Hanne Roer analyserer Nexøs berømte Dynæs tale

Mads Bruun Pedersen medlem af bestyrelsen for selskabet for Arbejderhistorie og Martin Andersen Nexø Fonden

Mads Bruun Pedersen medlem af bestyrelsen for selskabet for Arbejderhistorie og Martin Andersen Nexø Fonden